Sportovní odpoledne v Bílovicích

30. 5. 2010 jsme jako krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje uspořádali sportovní evangelizační odpoledne v Bílovicích. Než začnu vše popisovat, chtěl bych poděkovat předním hlídkám z Břeclavi, Vyškova, Hustopečí a Brna za pomoc při organizaci a hlavně Šotkovi (Helče Apetauerové) a Gabče Makovičkové za zajištění zázemí a všech potřebných a důležitých „drobností“ a také celé rodině Bakalových, kteří nás nesmírně podpořili.

No a nyní k tomu, co se vlastně dělo. Již od 12:00 jsme se sjížděli k zapůjčenému pozemku sdružení myslivců. Bílovičáci nám zajistili oběd, za který moc děkujeme. Po 13:00 se objevili Brňáci a Hustopečáci, kteří přijeli vlakem, a auty dojeli Břeclaváci, Přemek a Vyškováci.

V této chvíli začalo hustě pršet, super. Takže jsme se dali do modlení a za 30 min svítilo sluníčko, které až na malou přetávečku vydrželo až do konce. Nálada, která byla trochu skeptická, vystoupala až k nezdravému optimismu. Všichni jsme rozbalili své atrakce.

Už od 14:00 začaly přicházet děti a postupně přibývaly. Myslím, že se děti velmi dobře bavily. Chůdy, lana, střelby z kuše a pušky, hody kroužkem, překážkové dráhy pro florbalku a kopačák, kroket a rukoděly byly dobrým základem. V přestávce měl Petr Helešic slovo o Boží záchraně a brňáci pantomimu na téma Boží záchrany.

Vše probíhalo až do 17:15 a pak se začalo uklízet.

Kdybych měl napsat závěr v jedné větě, asi bych řekl: povedené, Bůh přivedl děti a dal nám i kontakty na rodiče, takže vše se i přes nepřízeň počasí povedlo.

Takže dá-li Bůh, v září zase v Bílovicích.

Na viděnou

Karel

 

 

 

bilovice