Zahájení školního roku 2013/2014

30.08.2013 15:54

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o začátku  našich pravidelných setkávání.

Naše schůzky zahájíme 11.9. 2013. Schůzky se budou konat v modlitebně na Životského 10 od 16:30 do 18:00

Schůzky jsou děleny podle věkových kategorií:

Kmen Ranger Kids(děti předškolní a 1 – 2 třída), odpovědný vedoucí Ellen Zemanová

Kmen Discovery Ranger (děti 3 – 5 třída), odpovědný vedoucí Josef Chovanec

Kmen Adventure Ranger (děti 6 – 8 třída), odpovědný vedoucí Pavla Makovičková

Na schůzky by měli děti nosit bibli, zápisník, tužku, uzlák, šátek.

 

Přihlášky jsou ke stažení v sekci přihlášky.

 
Od 18:15 budou probíhat schůzky Juniorů/dorostu (14 - 18 let). Tyto schůzky budou odlišné od schůzek kmenů a budou mít jinou náplň.
Na těchto schůzkách bude program dělen do dvou bloků - duchovní vyučování a blok her a zábavy.
Pokud máte zájem jste zváni.
 
Za tým vedoucích Karel Hauptman