Výroční konference Royal Rangers

19.10.2013 10:51

V tomto roce jsme oslavili 20. výročí vzniku Royalu v Českých zemích. Na podzim 2012 jsme na národní radě rozhodli, že uspořádáme dvoudenní konferenci, která bude nejen klasickou podzimní konferencí, ale bude takovým zastavením a ohlédnutím se nad Božím působením v RR. V únoru na evropské konferenci národních velitelů jsme oslovili Nelsona Hogga a Boba Hollanda, kteří souhlasili, že k nám přijedou a poslouží nám. Druhým důležitým hostem měl být bratr biskup AC Martin Moldan, ten také souhlasil se svou účastí.

A tak v pátek 4. 10. vše vypuklo. Nejprve v modlitebně AC pro aktivně sloužící vedoucí RR a juniory. Náš tým 18. PH nastoupil už v 15:00. Přebudovali jsme modlitebnu AC pro 150 účastníků. První patro sborové budovy se proměnilo v jídelnu, kde se najednou mohlo najíst 60 lidí. Registrace se usídlila v kanceláři sboru. Jak se později ukázalo, právě zde bylo „úzké hrdlo“, kde se vše zpomalilo. V 17:00 bylo vše připraveno na první účastníky. Kartami zamíchalo neprůjezdné Brno a dálnice D1 ve směru od Olomouce i od Prahy. Mnozí z účastníků uvízli v kolonách a tak nám konference nabrala 45 min zpoždění, ale jak Petr Walach říká „my máme plán, plán nemá nás“, vše jsme „rozpružili v kolenou“ a jelo se dál.

Důležitým momentem konference bylo schvalování nových stanov Royal Rangers, kde po krátké diskuzi byla provedena volba. Naše volební a mandátová komise měla trochu potíže s kalibrací svých počítadel, ale nakonec se vždy dopočítala. Takže nové stanovy byly schváleny většinou hlasů. Druhým důležitým bodem byla volba národní rady. Do té kandidovali: Petr Walach, Petr Helešic, Petr Machalec, Karel Hauptman, Pavel Svoboda, Markéta Holečková, Marek Bužga. Nakonec byli do národní rady zvoleni: Petr Walach, Petr Helešic, Petr Machalec, Karel Hauptman, Markéta Holečková, Marek Bužga. Tím skončili všechny oficiální povinnosti konference a mohla začít společná bohoslužba vedoucích Royal Rangers. Ve chválách nás vedl „Malina band“ v čele s Ondrou a Tomášem Malinou. Slovem sloužil Nelson Hogg. Přinesl poněkud netradiční pohled na podobenství o rozsévači, kde jádrem poselství byla myšlenka, co dělá v nás rozsévané Boží slovo. Jakou půdou je naše srdce pro rozeseté semeno?

Commander Bob nám posloužil netradičně, pomocí triků a kouzel ukazoval duchovní principy. Myslím, že ho trochu zaskočil náš počet a ze začátku byla na něm znát nervozita, která z něj ale postupem času spadla. „Čtení myšlenek“ Táni bylo super. Petra Walacha zaujal trik se svázáním řetězem.

Večer jsme zakončili dost pozdě, až po 23:00. Pak nastalo velké hemžení, protože část se odebrala do dětského centra a další začali přebudovávat modlitebnu na ubytovnu. Když jsem to vše viděl, říkal jsem si, že tak to vypadá při hromadných katastrofách, když spí lidi v tělocvičnách J, ale Royal Ranger vše zvládne a všemu se přizpůsobí. Výhodu měli ti, kdo rychle usínají, protože někteří „pracovali“ (řezali dříví) i v noci.

Ráno juniorky z 18. PH připravili snídani pro 110 účastníků a hurá do Slova Života na druhou, teď již veřejnosti otevřenou část konference. Na tento den bylo registrováno 240 účastníků, ale přišli i ti, kteří se nezaregistrovali, takže odhadovaná účast byla 260 účastníků.

Ráno zahájil Petr Walach vzpomínkami na začátky. Bylo super vidět a slyšet, v jak skrovných podmínkách Royal začínal. Jak „na divoko“ probíhaly první tábory a kolik úsilí do celé služby vložili zakládající členové RR. Úžasná byla svědectví, jak se Bůh staral o ochranu, jak přiváděl děti a jak zabezpečil Royal Rangers i po materiální stránce. Hlavním hostem tohoto konferenčního dne byl bratr biskup AC Martin Moldan. Jeho kázání na téma rozsévání, které vycházelo ze 4. kapitoly Janova evangelia, ukázalo několik důležitých principů. Pro mne samotného bylo důležité slyšet, že je výsadou nést evangelium a sloužit Bohu. Bůh dává radost ve službě. Používá mnohdy ty nejméně pravděpodobné lidi a situace k tomu, aby oslovil ostatní evangeliem. A že Ježíš investoval do jednotlivců a jim se intenzivně věnoval.

Commander Bob měl velmi silné poselství o Boží milosti a odpuštění zase pomocí triku. Ukázal i mnohé další způsoby, jak lze kázat Boží slovo.

Pomyslným vrcholem konference bylo oceňování vedoucích, kteří byli u začátků služby, dále vedoucích, kteří spolehlivě a dlouhodobě slouží v přední hlídce. Třetím vyznamenáním byli oceněni vedoucí, kteří pracují na národní úrovni. V tomto bloku dostali také někteří z pastorů sborů poděkování za podporu služby.

Celý blok uzavřelo defilé juniorských vedoucích, kteří v roce 2013 absolvovali NVT.

Odpoledne, kdy se konference chýlila ke konci, sloužil slovem Nelson Hogg, kdy pokračoval se slovem z podobenství rozsévači. Ukázal, že není důležitá metoda nebo způsob evangelizace, ale cíl a tomu je nutné vše podřídit.

Petr Walach představil svůj pohled do budoucnosti a v závěru nás vedl do modliteb a chval. Celá konference se poté modlila i za celou „novou“ národní radu a vyprošovala moudrost pro vedení RR.

Po oficiálním ukončení se mnozí shlukli do kroužků a diskutovali, dokud nebyli „vyhnáni“ domů.

 

Nakonec bych chtěl poděkovat Bohu za skvělý čas, který jsme strávili ve společném obecenství.

 

Karel Hauptman