Seznam Vyznamenaných na Výroční konferenci Royal Rangers

19.10.2013 10:52

Národní vyznamenaní Royal Rangers : (National Medal of Merit)

Uděluje se velitelům RR za mimořádnou a průkopnickou službu při budování Royal Rangers. Držitelé se významnou mírou podíleli na vzniku Royal Rangers v ČR.

 

Láďa Vraj – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku v roce 1992. Velmi aktivně se podílel na přípravě stanov a prvních NVT v naší zemi. Současně začal budovat přední hlídku ve Valašském Meziříčí.

 

Petr Weps – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku, stal se prvním velitel přední hlídky ve Valašském Meziříčí a rovněž se podílel na prvních aktivitách organizace a patřil několik let do týmu instruktorů.

 

Petr Helešic – od samého začátku se aktivně podílel na práci Národní rady a je členem lektorského týmu. Výraznou mírou se podílel na směřování a budováni RRvČR.

 

Petr Walach – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku. Iniciátor a zakládající člen sdružení Royal Rangers v ČR, podílel se na přípravě první literatury, stanov a směřování organizace. Od začátku vzniku předseda národní rady.

 

Vašát Pavel – aktivní člen lektorského týmu a člen Národní rady od roku 1993. Výraznou měrou přispěl k budování RR v jejím začátku. Dlouholetý člen lektorského týmu. Založil přední hlídku v Rumburku, která funguje dodnes.

 

Jana Bílá – iniciátorka prvních krůčků nového sdružení od roku 1993. Jako jediná byla členkou lektorského týmu aniž NVT sama absolvovala. Založila přední hlídku v Českém Těšíně která dosud funguje. Své zkušenosti ze skautingu uplatnila při budování organizace.

 

Georg Párátko – Jiří Krupka – člen lektorského týmu od roku 1993. Založil přední hlídku ve Zlíně a vedli ji 8 let.

 

Uršula Holínková – založila v roce 1993 přední hlídku v Havířově a byla dlouhé léta aktivní členkou lektorského týmu. Velmi úspěšně budovala svou hlídku a výraznou měrou se podílela na budování celé organizace.

 

Robert Matloch – od roku 1993 spolu s Petrem Walachem budoval přední hlídku v AC Oldřichovice. Dlouholetý člen lektorského týmu. Podílel se také na organizaci výcvikových táborů v Polsku. 20 let členem národní rady jako pokladník.

 

Petr Bartoš – jako zástupce Apoštolské církve je s náma a podporuje nás od samého začátku. Vždy jsme v něm měli oporu a zastání. Celých dvacet let je členem Národní rady jako zástupce církve a je pro nás velikou oporou.

 

 

 

 

Ocenění za mimořádnou věrnost ve službě přední hlídky.

 (Medal of excelence)

Ocenění udělujeme  velitelům přední hlídky, kteří  věrně slouží na vedoucí pozici déle než 10 let a jeho služba je zárukou stabilní a kvalitní služby dětem.

 

Petr Helešic  - velitel Břeclavské přední hlídky. V přední hlídce pracuje již 20 let. Vychoval řadu mladých služebníků ve sboru, je řadu let zodpovědný za páci dětí a mládeže v Břeclavském sboru AC.

 

Tomáš Rusňák – Vedoucí přední hlídky  a Krajké rady od roku 1996 – tj.: 17 let. Založil pod Royal Rangers stacionář a později speciální školu pro postižené děti v Černošíně. Organizuje řadu aktivit pro děti ve svém regionu včetně Integrovaných táborů pro postižené děti.

 

Přemysl Kavalec – Založil Přední hlídku v Brně v roce 1999. (14 let) I přes bouřlivá období věrně vytrval ve službě a v mnoha oblastech projevuje mimořádnou aktivitu. Podílel se na budování centrální základny v Jiříně a pak vlastní základny v Hostěnicích.

 

Josef Švirák – 12 let je velitelem přední hlídce ve Zlíně. I přes různá úskalí a dělení ve sboru vytrval ve službě a své lektorské a vůdcovské dovednosti ochotně předává dál. Ve spolupráci s Jájou drží standart kvalitní organizace ve Zlíně. Jeho chovanci před dvěma léty založili další hlídku, což je důkazem jeho misijního zaměření.

 

Robert Myška -  12 let je velitelem v přední hlídce v Olomouci. Osvědčil se jako věrný služebník, jeho hlídka má nadprůměrný počet dětí po celou dobu jeho působení, což je zárukou kvalitní práce.

 

Petr Machalec – 11 let velitel přední hlídky Valašsko.  Pod jeho vedením je tým vedoucích sloužících v okolních městech Valašského Meziříčí, kde pracují nově se rodící přední hlídky. Tímto již několik let je velitelem největší přední hlídky v republice.

 

Ladislav Menčík – 11 let velitel přední hlídky v Rumburku. Pracuje v těžké oblasti. Má srdce pro děti z rozvrácených rodin. Nebojí se jít do nových věcí. Organizuje řadu otevřených aktivit pro děti což oceňuje i vedení města. Pod RR dnes vede také šachový kroužek.

 

Taťána Antlová – statečně pracuje s mládeží v Jihlavě již 11 let. Kromě pravidelné klubové činnosti organizuje tábory, v poslední době dokonce u moře v Řecku.

 

Pavel Svoboda – oficiálně velitelem přední hlídky v Bystřici je od roku 2003, ale ve skutečnosti byl hlavním motorem pro vznik této služby v jejich sboru už od roku 2001. Vede organizaci nevšedním způsobem a vychovává služebníky, kteří jsou vidět v církvi. Vybudoval vlastní táborovou základnu a

 

Libor Bobek – po rozdělení RR v Jihlavě na tři hlídky v roce 2003 je velitelem RR ve sboru ECM. 10 let

 

Jiří Ščudlík – založil přední hlídku v Opavě v roce 2003 a od té doby v ní aktivně pracuje jako velitel hlídky. Před třemi  léty se pustili do projektu vlastní táborové základny v Jeseníkách, kterou postupně budují a od příštího roku ji budou nabízet i ostatním hlídkám k využití.

 

Petr Walach – Vybudoval přední hlídku v AC Oldřichovice, vychoval řadu služebníků, kteří dnes přebírají zodpovědnost za službu RR ve sboru. Hlídka pod jeho vedením získala prestiž v místě svého působení, aktivně spolupracuje s úřady jak v oblasti grantové politiky, tak v organizování různorodých aktivit včetně Bambiriády, kde je již několik let hlavním koordinátorem pro Bambiriádu v Třinci.

 

 

Národní ocenění za věrnou službu. (National executive leadership Award )

Uděluje se jako ocenění za mimořádnou práci na národní úrovni.

 

Jája Čeňková – dlouholetá členka lektorského týmu NVT a členka Národní rady. Je také dlouholetá velitelka Krajské rady Zlín.  Od začátku se aktivně podílí na přípravě celostátních  Ringoturnajích. Její obětavá služba byla zárukou úspěchu při všech akcích na kterých se podílela.

 

Markéta Holečková – člen lektorského týmu NVT. Dlouholetý člen národní rady. Aktivně se podílela na přípravě nových stanov a částečně také na propagaci RR.

 

Petr Machalec – dlouholetý člen lektorského  týmu NVT.  Spoluvytvářel podobu systému juniorského výcviku. Aktivně se spolupodílel na většině národních akcích. V posledních létech se věnuje NVT juniorů – připravuje vodácký a trekový výcvik.

 

Petr Walach – Od počátku všech národních akcí je duší týmu. Organizátor a motivátor.

 

Ježek – Instruktor tělem i duší. Člen lektorského týmu NVT. Nadšený organizátor a spolupořadatel Ringoturnaje jako největší celostátní akce naší organizace. Nadšený propagátor her a zážitkových programů.

 

Krokodýl – Tomáš Rusňák - Organizuje řadu celostátních akcí včetně specializovaných školení pro lanové aktivity, potápěčské kurzy a zdravotnické kurzy. Pravidelně také dělá XED – extrémní tábory pro mládežníky s mezinárodní účastí. Provozuje vlastní táborovou základnu. Jeho nejznámější celostátní akce jsou: extrémní tábor XED, Krokodýlí závody, Zlatá stezka a Bloudění. Založil a vede tým Záchranářů Royal Rangers, se kterým se aktivně podílí na záchranných akcích v Západních Čechách.

 

Karel Hauptman – dlouholetý člen lektorského týmu a národní rady. V oblasti vzdělávání přepracoval koncept NVT a vytvořil koncept NVT juniorů. Přímo organizuje NVT juniorů – zimní přežití a misie. Aktivně se podílí na těchto výcvikových táborech, čímž výrazně přispívá na budování organizace. 9 let vede jednu z nejaktivnějších hlídek a je velitelem krajské rady.